5 základních rad jak připravit správná data pro tisk

  • CMYK

Volba nesprávného barevného prostoru je nejčastější chybou, se kterou se setkáváme. Tiskový dokument musí obsahovat všechny primární barvy ( azurová, purpurová, žlutá). Černá se pak využívá ke smíchání tmavších odstínů těchto barev. Počítačové obrazovky pracují ale s odlišným prostorem a to RGB. Hlavní rozdíl je to, že barevné spektrum u RGB je větší než u CMYKu, takže se výsledný produkt může lišit od toho, co vidíte na obrazovkách. Abyste dosáhli co nejpřesnější shody toho co vidíte na obrazovce a to, co vám vytiskne tiskárna, musíte dodržovat určitá pravidla. Jako barevný režim v grafických programech vždy volíme CMYK. Druhá věc je mít kalibrovaný monitor, který vám umožní vidět to, co bude reálně odpovídat vytištěnému produktu.

 

  • SPADÁVKA A BEZPEČNÁ OBLAST

Spadávka je přesah obsahu přes ořezaný rozměr finální tiskoviny. Používá se tehdy, pokud grafika vyplňuje celou plochu až k okraji. Je to z důvodu tolerance nepřenosti při řezání. Nedojde tak k žádnému bílému okraji na vašem tisku. Standardně se používá přesah 3mm. To ale zcela záleží na druhu a typu tiskoviny. Bezpečnou oblastí se myslí místo u hrany tisku, kde by neměly být žádné důležité prvky grafiky, jako jsou například texty.

 

 

  • PÍSMA

Písma vždy vkládáme do tiskového souboru, případně převádíme text do křivek. Druhá varianta je vždy jistější.

  • OŘEZOVÉ ZNAČKY  A VELIKOST DOKUMENTU

Značky nám umožňují přesnou představu o tom, kde se bude tiskovina řezat. Neměly by ale zasahovat přímo do čístého formátu. Ideální odsazení jsou 2mm.

 

  • SPRÁVNĚ ULOŽENÁ A PŘIPRAVENÁ DATA

Jako nejlepší možnost pro uložení tiskového dokumentu je formát PDF. Správně vytvořené PDF není ale úplně jednoduchá věc a popíšeme si ji v budoucím článku. Důležité je, aby PDF obsahovalo veškeré prvky v barevném prostoru CMYK (nejlépe uložit pdf jako PDF/X-1A případně PDF/X-4:2010).

O autorovi Marek Németh